Κάπαρη

Κάπαρη

3,50

Μόνο κάπαρη που συλλέγεται ξέχωρα από τα φύλλα της.